banner
Trang chủ » Dịch vụ » Nội dung
Danh mục sản phẩm

May đầu vào và đầu ra của may FIBC-Keestar SpoutSew Series

- Nov 07, 2018 -

May đầu vào và đầu ra của may FIBC-Keestar SpoutSew Series


FIBC (túi lớn) SpoutSản phẩm may mới:

FIBC spoutsew sewing machine

big bag spoutsew sewing machine

FIBC spoutsew sewing machine

FIBC spoutsew sewing machine


Threading Adjustment và Bottom Threading Thay đổi:

FIBC spoutsew-threading adjustment

big bag spoutsew-threading adjustment

FIBC spoutsew-threading adjustment


spoutsew-bottom threading changing đáy luồng

bottom threading-spoutsew


Số lượng lớn (Jumbo) Túi SpoutSew Thử nghiệm với Vật liệu:

FIBC spoutsew testing

FIBC spoutsew testing

FIBC spoutsew testing


FIBC (Jumbo) Túi SpoutSew-Ⅱ Máy may:

FIBC SpoutSew-Ⅱ Số tiền siêu lớn-Spout / Inlet mayThẻ: #FIBC #bigbag #container #sack #jumbo #bulk #sack

#automatic #spoutsew #sewing #seaming #machine #thread #upper #lower #bobbin #outlet #inlet #extra # tốc độ # 2800rpm tốc độ đề xuất: 2200-2500rpmMáy khâu túi Jumbo ; Máy làm túi lớn ; Máy may túi số lượng lớn ;


Máy đóng túi ; Máy đóng túi đay ; Máy khâu túi thức ăn chăn nuôi ;


Máy đóng túi tự động ; Túi niêm phong dệt ; Máy cắt túi dệt PP ;